SÚŤAŽ NA PROPAGAČNÝ SLOGAN
pri príležitosti 70. výročia založenia
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Bohužiaľ dátum registrácie vypršal!