3. ročník súťaže pre mladých vedeckých pracovníkov o ceny Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy pri SAV o najlepšiu vedeckú prácu za rok 2015

Vážené kolegyne a kolegovia!

Rád by som vás informoval o vyhlásení 3. ročníka súťaže pre mladých vedeckých pracovníkov o ceny Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy pri SAV o najlepšiu vedeckú prácu za rok 2015. Do súťaže môže prihlásiť svoju prácu každý mladý vedecký pracovník, ktorý pracuje na slovenskom vedeckom pracovisku vo výskume v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, potravinárstva a veterinárneho lekárstva do 35 rokov resp., ktorý v danom roku dosiahne vek najviac 35 rokov.  Do  hodnotenia sa prijíma jedna práca alebo súbor monotematicky zameraných prác, ktoré boli publikované v predchádzajúcom roku, alebo boli prijaté na publikovanie. Podrobnejšie informácie o súťaži nájdete v priloženom súbore. Prihlásené práce spolu s vyplnenou prihláškou posielajte prosím mailom na adresy: Jozef.Golian@uniag.sk a tiež slavomir.marcincak@uvlf.sk do 15. 05. 2016.

S pozdravom,

doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
Predseda sekcie pre veterinárske vedy SSPLPVV pri  SAV

Súťaž SSPLPVV
Prihláška Mladí vedci 2016

Archív: 
0