61. ročník Študentskej vedeckej konferencie

Začiatok konferencie: 
streda, apríl 18, 2018

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach usporiada 61. ročník Študentskej vedeckej konferencie – ŠVOČ, dňa 18. apríla 2018 v Košiciach.

61. ročník Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ v akademickom roku 2017/2018 je konferencia určená na prezentáciu výsledkov vedeckej a odbornej práce študentov vysokých škôl v piatich sekciách

1. Farmaceutická sekcia
2. Predklinická sekcia
3. Klinická sekcia
4. Sekcia hygiena potravín a životného prostredia
5. Sekcia bakalárskeho štúdia.

Oznam

Program

Zborník

Galéria

Správa