6.r. VVL - Harm. blokov v Z.Teplici - pr. Choroby prežúvavcov na šr.2014/15