Absolvenstká prax

Detské jasle VČIELKA v Košiciach Vám ponúka možnosť vykonávania absolventskej praxe a získania praktických zručností a znalostí priamo pri práci s deťmi. Po absolvovaní praxe možnosť zamestnania na trvalý pracovný pomer.

Absolventskú prax môžu vykonávať absolventi SŠ a VŠ po ukončení štúdia a zaevidovaní na Úrade práce. Absolventská prax je platená príspevkom z Úradu práce.

Podmienky Úradu práce pre vykonanie absolventskej praxe: vek do 26 rokov, 1 mesiac evidencie na ÚP.

V prípade záujmu a bližších informácií zašlite životopis na e-mail: jaslevcielkakosice@gmail.com, alebo telefonicky na nižšie uvedené čísla.

Kontakt: Mgr. Lucia Olenyáková
0903 542 171, 0908 634 616