Praxe a stáže

Dátum Dokumentzoradiť zostupne
03.09.2015 2015 ZS - Rozdelenie študentov 1.ročníka ŠP VVL na výrobnú prax
29.01.2018 2017-18 LS - OZEFS - KYN 1.r. - 2.sustredenie
22.03.2018 Akceptačný list - Prax na RVPS
22.03.2018 Akceptačný list - Prax na ŠVPÚ
20.03.2018 Akceptačný list a potvrdenie študenta(ky) odbornej stáže/praxe - CANHIP
20.03.2018 Akceptačný list o 1. mesačnej praxi - farmácia
20.03.2018 Akceptačný list o 5. mesačnej praxi - farmácia
11.04.2018 Akceptačný list študenta(ky) z odbornej praxe - VVL, HP
11.04.2018 Akceptačný list študenta(ky) z odbornej stáže - K
21.06.2012 Organizácia klinickej stáže na Klinike malých zvierat pre študentov 2. a 3. roč. Kynológia DF - EF
21.06.2012 Organizácia kynologických stáží pre študentov 1 - 3. roc. študijného programu kynológia DF-EF
22.03.2018 Organizačné pokyny pre prax na RVPS
13.09.2018 Podmienky pre udelenie zápočtov za prax : 1-mesačná a 5-mesačná prax
20.09.2016 Podmienky udeľovania zápočtov v ak.r. 2016/17
13.09.2018 Podmienky – pokyny pre vykonanie 1.mesačnej praxe
13.09.2018 Podmienky – pokyny pre vykonanie 5.mesačnej praxe - 4.r ŠP F
13.09.2018 Podmienky – pokyny pre vykonanie 5.mesačnej praxe - 5.r ŠP F
10.10.2016 Postup pri odovzdádaní tlačív o vykonaní odbornej 1. m 5. m praxe - farmácia
11.04.2018 Postup pri odovzdádaní tlačív o vykonaní odbornej praxe - VVL, HP
11.04.2018 Postup pri odovzdádaní tlačív o vykonaní odbornej stáže - K
24.09.2015 Potvrdenie o odbornej 1.mesačnej lekárenskej praxi a jej vykonaní
24.09.2015 Potvrdenie o odbornej 5.mesačnej lekárenskej praxi a jej vykonaní - Zmena 24.9.2015
13.12.2013 Potvrdenie o praxi stáži a jej vykonaní
22.03.2018 Potvrdenie o vykonaní praxe ŠVPU
22.03.2018 Potvrdenie o vykonaní praxí na RVPS
28.08.2015 Povinná výrobná praxe študentov prvých ročníkov študijných programov VVL HP
26.06.2012 Protokol o odbornej praxi a jej vykonani - farmacia - 1 - mesacna prax
26.06.2012 Protokol o praxi a jej vykonani - farmacia - 5 m prax
13.07.2012 Rámcová zmluva medzi SLK a Rakúskou LK
12.10.2012 Rámcová zmluva medzi UVLF v Košiciach a SLK
26.06.2012 Ramcova zmluva uvlf a slk - farmacia - 5 m prax
06.09.2012 Vyrobna prax HP a VVL 2012 - 2013
26.06.2012 Vyucbove lekarne - farmacia - 5 m prax
12.11.2013 Zmluva o odbornej lekárenskej praxi študentov 14.7.2014
18.11.2013 Zmluva o výkone odbornej stáže / praxe študenta 14.7.2014
30.06.2017 Zmluva o výkone odbornej stáže/praxe študenta - univerzálna F
30.06.2017 Zmluva o výkone odbornej stáže/praxe študenta - univerzálna VVL,HP,K
21.06.2012 Zoznam veterinárnych lekárov