Vnútorné predpisy

Dátum Dokumentzoradiť vzostupne
16.11.2012 Študijný program VVL - profil absolventa
16.11.2012 Študijný program TaKP - profil absolventa
16.11.2012 Študijný program PZZaOZP - profil absolventa
16.11.2012 Študijný program kynológia - profil absolventa
16.11.2012 Študijný program HP - profil absolventa
16.11.2012 Študijný program Farmácia - profil absolventa
16.11.2012 Študijný program CanHip - profil absolventa
16.11.2012 Študijný program BKaP - profil absolventa
16.11.2012 Študijný poriadok UVLF v Košiciach, Harmonogram štúdia a učebné plány, Organizačná štruktúra
26.06.2012 Štipendijný poriadok UVLF ke
26.06.2012 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie pre študentov UVLF ke
16.11.2012 Odporúčaný študijný plán pre študijný program VVL
14.07.2016 Odporúčaný študijný plán pre študijný program TaKP - ext. forma
16.11.2012 Odporúčaný študijný plán pre študijný program TaKP
16.11.2012 Odporúčaný študijný plán pre študijný program PZZaOZP
14.07.2016 Odporúčaný študijný plán pre študijný program Kynológia - ext. forma
16.11.2012 Odporúčaný študijný plán pre študijný program Kynológia
16.11.2012 Odporúčaný študijný plán pre študijný program HP
16.11.2012 Odporúčaný študijný plán pre študijný program Farmácia - platný od ak.roku 2011-2012
16.11.2012 Odporúčaný študijný plán pre študijný program Farmácia
05.11.2014 Odporúčaný študijný plán pre študijný program Farmácia
15.07.2016 Odporúčaný študijný plán pre študijný program CanHip - ext. forma
16.11.2012 Odporúčaný študijný plán pre študijný program CanHip
15.07.2016 Odporúčaný študijný plán pre študijný program BKaP - ext. forma
16.11.2012 Odporúčaný študijný plán pre študijný program BKaP
26.06.2012 Disciplinárny poriadok pre študentov UVLF ke