Almášiová Viera Doc.,MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra anatómie, histológie a fyziológie
Telefón a klapka: 
+421 918967942 / 2528
Email: 
viera.almasiova@uvlf.sk