Letné brigády v Nemecku

Sieť EURES Slovensko v zastúpení Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, v spolupráci s Centrálou pre sprostredkovanie práce v Bonne pomáha študentom zamestnať sa počas letných prázdnin v Nemecku. Ponuka pracovných miest je spravidla v pomocných pracovných činnostiach v hoteloch, reštauráciách, systémovej gastronómii , poľnohospodárstve, upratovacích firmách a v určitých oblastiach priemyslu. Nejedná sa o vykonávanie odborných činností, prípadne praxe.

Letné brigády do Nemecka sú určené pre študentov denného štúdia vysokých škôl, ktorí sa dohovoria po nemecky a sú ochotní pracovať v Nemecku počas letných prázdnin po dobu minimálne dvoch mesiacov. Ponuky brigád budú študentom zasielané najskôr od polovice apríla 2018.

Študenti, ktorí majú záujem o letné brigády v Nemecku si stiahnu tlačivá formulárov, ktoré nájdu v prílohe tohto e-mailu. Tieto si vytlačia, vypíšu elektronicky, podpíšu, dajú potvrdiť na VŠ ktorú navštevujú a zašlú poštou.

Všetky predmetné dokumenty:

· 2 krát aplikačný formulár spolu s fotografiou pasu (2 x Bewerbungsbögen mit aktuellen Passbildern)

· 1 krát registračný certifikát (1x Immatrikulationsbescheinigung )

·  1 krát kópia vodičského oprávnenia - nie je povinné (ev. Kopie des Führerscheins)

musia byť najneskôr do 25.januára 2018 zaslané na adresu:

Mgr. Petra Vrbová
Oddelenie EURES
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 8
812 67  Bratislava

Bewerbung

Immatrikulationsbescheinigung

Ferienbeschäftigung für im Ausland immatrikulierte Studierende