Medzinárodná vedecká konferencia VPLYV GLOBÁLNYCH ZMIEN NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, ZDRAVIE ĽUDÍ A ZVIERAT