Národný rozvojový projekt AZU

Kam smerujú naše kroky? Vieme si položiť odpoveď na túto úplne jednoduchú otázku? Väčšina ľudí by povedala, že vie a pri ďalšej otázke o ich vymenovaní by bola v rozpakoch.

Národný rozvojový projekt AZU – Aktivita Zvyšuje Úspech sa v tomto semesteri rozhodla zamerať na spoznávanie vlastných možností, sebarozvoj a zefektívnenie praktických činností.

Poznáme seba natoľko, aby sme mohli povedať -  stačilo?

Modul AZU Spoznaj sám seba hovorí, ako ďalej pracovať na rozvíjaní svojich schopností pomocou piatich základných okruhov. Komunikácia obsadila prvé miesto. Základ sebazdokonaľovania či ide o  jej verbálnu, alebo neverbálnu stránku. Predsa Cicero, najväčší rímsky filozof a rečník, nám zanechal dedičstvo rétoriky, ktorú on priviedol na vrchol dokonalosti. Prečo v nej nepokračovať, a tak sa stať úspešným? Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje naše konanie je vplyv informácií. Ako dokážeme informácie spracovať? Ako ovplyvňujú naše myslenie? V tejto časti sa zameriavame na zdroje informácií a na pohľad publika, reagujúc na ne. V dnešnej dobe nie je jednoduché selektovať tok informácií, ale ešte náročnejšie je si definovať svoje priority. Sme neustále rušení podnetmi z okolia. Každý jedinec musí mať určené priority na dosahovanie vyšších cieľov, svojich cieľov, ktoré zefektívny aj po časovej stránke. Tento ďalší okruh sa zaoberá činnosťou sledovania svojich činov a aj efektívnosti. Hovorí nám niečo časový stres? Každého jedného z nás pritlačil k múru a určite nie je jedenkrát. Táto časť nadväzuje na časť, kde sme rozprávali o prioritách, pretože plánovanie je optimalizácia času na efektívne dosiahnutie cieľa. Hľadáme svoj odraz? V zrkadle nájdeme ten svoj, a keď sa spätne obzrieme do milosti, zistíme, ktorí ľudia boli úspešní. Vyberme si teda vzor. Športovec, podnikateľ či vedec? Nechajme sa inšpirovať príbehmi významných ľudí, pretože vedenie vzorom nás inšpiruje a motivuje k dosahovaniu nadpriemerných výsledkov.

 

Pri module Kreatívne dielne sa rozoberajú dané problémy. Problém znamená nájsť riešenie. Riešenie nám hovorí o projekte. Projekt, ktorý musíme my definovať, zamerať sa na to aké zmeny prinesie a pre koho je určený. Po jeho zrealizovaní je dôležité ho analyzovať a vyhodnotiť. No to nestačí k samotnému úspechu. Chceme predávať? Tak vytvorme tkz. media plan. Reklama hýbe svetom a hýbe aj podvedomím ľudí. Musíme ju len úmyselne nasmerovať na požadovanú skupinu. Financie? Pozrieme sa do vrecka a vidíme čierne dno? AZU ťa naučí komplexne vypracovať celý finančný plán. A posledným bodom v kreativite je akcia a realizácia projektu.

 

Nemusíš disponovať nadpriemernými schopnosťami, my ich v Tebe nájdeme a rozvinieme. Každý jedinec dokáže svoje ciele priviesť k hranici maximálneho uspokojenia so seba samým. Tie schopnosti nadobudne jedine sebarozvojom, ktorý bude uplatňovať na zefektívnenie zručností.

Byť najbohatším medzi mŕtvymi ma nezaujíma. Ľahnúť si večer do postele s pocitom, že sme urobili niečo výnimočné, to je to, na čom mi záleží. (Steve Jobs)

Na čom záleží Tebe?