Jazdecký areál

Cenník

Platnosť od 1.9.2018

1. Starostlivosť o teplokrvného koňa v majetku UVLF / mesiac € 232,54
2. Starostlivosť o cudzieho teplokrvného koňa v maštali č. 1, súp. Č. 2167/mesiac € 232,54
3. Starostlivosť o cudzieho teplokrvného koňa v maštali č. 2, súp. Č. 2166/mesiac € 243,11
4. Výučba jazdenia na veľkom koni / 1 vyuč. hodinu ( 45 min. ) € 18,00
5. Výučba jazdenia na malom koni / 1 vyuč. hodinu ( 45 min. ) € 16,00
6. Vozenie na koni v kroku ( skupinové akcie ) / 1 hod. / 1 koňa € 30,00
7. Jazda na koči so záprahom, štartovné + 1 hod. €290,00
8. Jazda na koči so záprahom – každá ďalšia začatá hodina € 33,00
9. Služby poskytované s užívaním haly / hod. individ. vstup € 10,00
11. Dlhodobý prenájom koňa / rok za podmienky úhrady všetkých nákladov spojených so starostlivosťou o koňa nájomcom € 1,20
12. Väzné státie s nižším štandardom / 1ks / mesiac € 190,00
13. Mulčovanie výbehov pomocou traktora v areáli UVLF 0,05cent/m2
14. Ručné kosenie výbehov v areáli UVLF 0,07cent/m2
15. Ručné hrabanie výbehov v areáli UVLF 0,04cent/m2

Poznámka:
Pri vození na koni a jazde na koči v prípade potreby transportu koňa, resp. záprahu s koňmi v cene nie je započítaná doprava. Túto službu JA UVLF zabezpečuje len sprostredkovane.