Jazdecký areál

Kalendár podujatí

  • 1. 8 .2015 - Preteky v parkúrovom skákaní
  • 5. 9. 2015 - Preteky v parkúrovom skákaní "Košický pohár"
  • október 2015 - Hubertova jazda