Jazdecký areál

Kontakt

Prevádzka:
Jazdecký areál UVLF
Trieda KVP 9
040 11 Košice

Korešpondenčná adresa:
UVLF v Košiciach
Jazdecký areál
Komenského 73
041 81 Košice

Email: marian.pavlak@uvlf.sk
Mobil: +421 915 986 914

Jazdecká škola pre verejnosť:
Mobil:
+421 915 984 607