Katedra anatómie, histológie a fyziológie

Študijné predmety

Ústav anatómie

Študijný program Všeobecné veterinárke lekárstvo:
Anatómia I
Anatómia II

Študijný program Hygiena potravín:
Anatómia I
Anatómia II

Študijný program Farmácia:
Základy anatómie

 

Študijný program Kynológia:
Základy morfológie

Študijný program Vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii:
Anatómia

Študijný program Bezpečnosť krmív a potravín:
Aplikovaná morfológia (povinne voliteľný predmet)

 

Štúdium v anglickom jazyku:
Anatomy I
Anatomy II
Veterinary anatomy and histology