Katedra chémie, biochémie a biofyziky

Študijné predmety

Ústav farmaceutickej chémie

Študijný program Farmácia:
Všeobecná a anorganická chémia
Organická chémia
Fyzikálna chémia
Analytická chémia
Farmaceutická chémia
Analýza liečiv
Laboratórna technika (PV)
Bioanalytické metódy (PV)

Študijný program Bezpečnosť krmív a potravín:
Analytická chémia

Ústav lekárskej chémie

Študijný program Všeobecné veterinárske lekárstvo:
Chémia
Chémia potravín (PV)

Študijný program Hygiena potravín:
Chémia
Chémia potravín

Študijný program Bezpečnosť krmív a potravín:
Chémia

Študijný program Farmácia:
Chémia potravín (PV)
Chémia v príkladoch (PV)

Štúdium v anglickom jazyku:
Study programme General Veterinary Medicine:
Chemistry

Ústav biochémie

Študijný program Všeobecné veterinárske lekárstvo:
Biochémia
Patologická biochémia (PV)
Klinická biochémia (PV)
Xenobiochémia (PV)

Študijný program Hygiena potravín:
Biochémia
Patologická biochémia (PV)
Klinická biochémia (PV)

Študijný program Bezpečnosť krmív a potravín:
Aplikovaná biochémia

Študijný program Farmácia:
Biochémia
Klinická a patologická biochémia

Študijný program Vzťah človek-zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii:
Základy biochémie (PV)

Štúdium v anglickom jazyku:
Study programme General Veterinary Medicine:
Biochemistry
Pathological Biochemistry (PV)
Clinical Biochemistry (PV)
Joint study programme Animal Science:
Biochemistry

Ústav biofyziky

Študijný program Všeobecné veterinárske lekárstvo:
Biofyzika
Biofyzikálne metódy v medicíne (PV)

Študijný program Hygiena potravín:
Biofyzika

Študijný program Farmácia:
Biofyzika

Študijný program Bezpečnosť krmív a potravín:
Biofyzikálne vyšetrovacie metódy

Štúdium v anglickom jazyku:
Study programme General Veterinary Medicine:
Biophysics
Biophysical Methods  in Medicine (PV)
Joint study programme Animal Science:
Chemistry and Biophysics – part Biophysics