Katedra chémie, biochémie a biofyziky

Personálne obsadenie

Vedúca katedry: Doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.

Ústav farmaceutickej chémie

Vedúci ústavu: Doc. RNDr. Alexander Hudák, PhD.

Učitelia:
RNDr. Jarmila Harvanová, PhD.
RNDr. Imrich Strapáč, CSc.
RNDr. Monika Šuleková, PhD.
RNDr. Lucia Ungvarská Maľučká, PhD.
RNDr. Anna Uhrinová, PhD.
RNDr. Zdenka Bedlovičová, PhD.
RNDr. Aneta Salayová, PhD.
RNDr. Peter Očenáš, PhD.

Veda:
RNDr. Miroslava Smrčová, PhD. – MD, zastupuje RNDr. Zuzana Kudličková, PhD.

THP:
Ing. Anna Furmaníková
Irena Hönschová
Valéria Suchárová

R:
Marcela Farkašová

Ústav lekárskej chémie

Vedúca ústavu: Doc. Ing. Anna Sobeková, PhD.

Učitelia:
RNDr. Tatiana Hrušková, PhD.
RNDr. Zuzana Bujdošová, PhD.
RNDr. Judit Süli, PhD.

THP:
Katarína Škurlová
Milena Šustríková

R:
Mária Kurayová

Ústav biochémie

Vedúca ústavu: doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.

Učitelia:
doc. MVDr. Dagmar Heinová, CSc.
MVDr. Jana Šimková, PhD. - MD
MVDr. Mária Milkovičová, PhD. - MD
RNDr. Marcela Valko-Rokytovská, PhD.
MVDr. Ľuboslava Lohajová, PhD.

Veda:
RNDr. Lucia Váhovská, PhD.

THP:
Viera Mareková
Ľudmila Borovská
Ing. Viera Ignáczová

R:
Mária Tormašiová

Ústav biofyziky

Vedúca ústavu: doc. RNDr. Jana Staničová, PhD.

Učitelia:
RNDr. Valéria Verebová, PhD.
RNDr. Alena Strejčková, PhD. - MD, RNDr. Jana Halušková, PhD.

THP:
Jolana Hrabovská