Katedra farmakognózie a botaniky

Diplomové práce

Katedra Farmakognózie a botaniky poskytuje študentom možnosť riešiť rigorózne a diplomové práce zamerané na problematiku liečivých rastlín s dôrazom na akumuláciu sekundárnych metabolitov a ich kvalitatívne - kvantitatívnu charakteristiku.

Témy diplomových prác na rok 2015/ 2016

1.    Liečivé rastliny vhodné ako sedatíva a na terapiu ľahších foriem depresie
       Školiteľ: Doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.

2.    Využitie liečivých rastlín s obsahom kardioglykozidov v terapii srdcových ochorení
       Školiteľ: Doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc. 

3.    Využitie rastlín Ginkgo biloba L., Euphrasia rostkoviana Haynek a Vaccinium myrtillus L. v očnom lekárstve
       Školiteľ: Doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.

4.    Využitie liečivých rastlín v prevencii a podpornej terapii ochorení pohybového aparátu
       Školiteľ: Doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.

5.    Porovnanie antioxidačnej aktivity mrazenej dužiny plodov Acai Euterpe oleraceae Mart. s výživovými doplnkami a ich vplyv na zdravie človeka
       Školiteľ: Doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.

6.    Liečivé rastliny vhodné na terapiu a prevenciu ochorení obličiek a močového mechúra
       Školiteľ: Doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.

7.    Využitie liečivých rastlín v prevencii a liečbe rakoviny prsníka
       Školiteľ: Doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.

8.    Farmaceutický potenciál liečivých druhov rodu Artemisia a ich využitie v humánnej medicíne
       Školiteľ: Doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.

9.    Farmaceutický potenciál liečivých rastlín s obsahom saponínov a ich využitie v humánnej medicíne
       Školiteľ: Doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.

10.  Farmaceutické využitie Cinnamomum zeylanicum Blume v prevencii a podpornej terapii rôzných ochorení
       Školiteľ: Doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.

11. Využitie liečivých rastlín na zvýšenie účinnosti štandardnej protirakovinovej terapie a znížení jej nežiaducich účinkov
       Školiteľ: Doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.

12. Využitie liečivých rastlín pri problémoch tráviaceho systému
       Školiteľ: Doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.

13. Liečivé rastliny vhodné na prevenciu starnutia
       Školiteľ: Doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.

14. Farmaceutické účinky sekundárnych metabolitov lišajníkov
       Školiteľ: RNDr. Miriam Bačkorová, PhD.

15. Štúdium antioxidačných enzýmov v liečivých rastlinách
       Školiteľ: RNDr. Miriam Bačkorová, PhD.

16. Vplyv ťažkých kovov na produkciu liečivých rastlín
       Školiteľ: RNDr. Miriam Bačkorová, PhD.

17. Protinádorová aktivita vybraných rastlinných extraktov a príslušných sekundárnych metabolitov sledovaná in ovo
       Školiteľ: PharmDr. Ľudmila Ballová

18. Antioxidačná aktivita tokajských vín
       Školiteľ: PharmDr. Ľudmila Ballová

19. Angiogenéza v terapii rakoviny a iných ochorení
       Školiteľ: PharmDr. Ľudmila Ballová

20. Analýza a farmaceutický význam vybraných druhov rastlín r. Salix
       Školiteľ: PharmDr. Slavomír Kurhajec

21. Farmaceutický potenciál a analýza rastlín s obsahom glukozinolátov
       Školiteľ: PharmDr. Slavomír Kurhajec

22. Farmaceutický potenciál a antioxidačná aktivita rastlín r. Coffea
       Školiteľ: PharmDr. Slavomír Kurhajec

Témy diplomových prác na rok 2012/ 2013

1. Liečivé rastliny a fytofarmaká s antiflogistickým účinkom.
2. Bioaktívne látky v tehotenstve a pediatrii.
3. Využitie liečivých rastlín a fytofarmák v dermokozmetike.
4. Liečivé rastliny a fytofarmaká vhodné na liečbu hypertenzie
5. Liečivé rastliny a fytofarmaká s hepatoprotektívnym účinkom.
6. Farmaceutické využitie liečivých rastlín s obsahom antioxidantov.
7. Liečivé rastliny a fytofarmaká vhodné na liečbu gynekologických ochorení.
8. Menej známe ovocné druhy a ich využitie vo farmácii.
9. Porovnanie celkového obsahu flavonoidov v rôznych kultivaroch hlohu- Crataegus a skalníka Cotoneaster.
10. Porovnanie obsahu kyseliny askorbovej v Cynosbati fructus a Crataegi fructus.
11. Rastlinné adaptogény a ich využitie vo farmácii.
12. Ľan siaty (Linum usitatissimum L.) a (Cannabis sativa L.) zdroj biologický aktívnych látok a ich farmaceutické využitie.
13. Porovnanie obsahu vitaminu C v plodoch Rosa canina L. a Rosa rugosa THUNB., odroda Karpatia.
14. Vplyv termínu zberu rôznych druhov rodu mäta (Mentha L.) na obsah silice.
15. Využitie liečivých rastlín pri liečbe benígnej hyperplazie prostaty.
16. Využitie liečivých rastlín pri liečbe kožných ochorení.
17. Možnosti využitia liečivých rastlín v geriatrií pri prevencií a liečbe nervových ochorení.
18. Terapeutické využitie liečivých rastlín v prevencií a liečbe respiračných ochorení.
19. Terapeutické využitie liečivých rastlín v prevencií a liečbe reumatických ochorení.
20. Využitie liečivých rastlín vhodných na detoxikáciu organizmu.

Témy diplomových prác na rok 2011/ 2012

1. Terapeutické využitie účinných látok rodov Šalvia (Salvia L.) a Mäta( Mentha L.) v humánnej a veterinárnej medicíne.
2. Farmaceutické využitie rastlín Echinacea purpurová a Podbeľ liečivý z čeľade Asteraceae v humánnej medicíne.
3. Možnosti využitia liečivých rastlín na zníženie stresu civilizačných ochorení u ľudí.
4. Využitie farmakoterapeutického potenciálu Medovky lekárskej (Melissa officinalis).
5. Prehľad významných liečivých rastlín spôsobujúcich alergie a otravy u ľudí.
6. Obsahové látky a farmaceutický potenciál rastlín rodu čeľadí Rosaceae.