Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie

Personálne obsadenie

Vedúca katedry: PharmDr. Monika Fedorová

Pracovníci katedry:
doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc.
PharmDr. Martin Višňanský, PhD., MBA, MSc.
RNDr. Anton Bartunek
Mgr. Radoslav Suchovič

Administratíva katedry:
Jana Brandis