Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky

Doktorandi

Ústav hygieny zvierat a životného prostredia

MVDr. Tatiana Čornejová
MVDr. Lenka Kormošová

Externí:
RNDr. Tatiana Hrušková
MVDr. Dušan Chvojka
MVDr. Jana Kišová
MVDr. Ján Koščo
MVDr. Peter Varga

Ústav aplikovanej etológie  a profesijnej etiky

 

Ústav súdneho a verejného veterinárskeho lekárstva a ekonomiky

Mgr. Róbert Balajty
Bc. JUDr. Juraj Bencuľák
Mgr. Martin Bulík
MVDr. Gabriela Vargová

Externí:
MVDr. Libuša Bodnárová
Ing. MVDr. Jana Korimová
Ing. Jozef Kremeň
JUDr. Lukáš Michaľov