Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky

Pedagogická činnosť

Ústav hygieny zvierat a životného prostredia zabezpečuje výučbu nasledovných študijných predmetov:

Študijný program Bezpečnosť krmív a potravín

 

Základy ekológie
Sanitácia pri výrobe krmív a potravín

Študijný program Kynológia

 

Hygiena chovu psov
Etika v kynológii

Študijný program Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii

 

Ustajňovacie systémy
Hygiena chovu zvierat
Základy ekológie

Študijný program Všeobecné veterinárske lekárstvo

 

Hygiena chovu zvierat a welfare
Ochrana životného prostredia a verejného zdravia
ŠS Nákazy zvierat, ochrana životného prostredia a veterinárska legislatíva - Ochrana životného prostredia

Študijný program Hygiena potravín

 

Hygiena chovu zvierat a welfare
Ochrana životného prostredia
Ochrana životného prostredia a verejného zdravia
ŠS Nákazy zvierat, ochrana životného prostredia a veterinárska legislatíva - Ochrana životného prostredia

Študijný program Farmácia

 

Hygiena zdravotníckych a farmaceutických zariadení
Základy ekológie

 

Ústav súdneho a verejného veterinárskeho lekárstva a ekonomiky zabezpečuje výučbu nasledovných študijných predmetov:

Študijný program Bezpečnosť krmív a potravín

 

Informatika
Základy ekonomiky
Základy štatistiky a bioštatistiky
Legislatíva potravín a krmív
Manažment poľnohospodárskych podnikov
Manažérska etika

Študijný program Kynológia

 

Základy informatiky
Základy informatiky Základy práva pre kynológov

Študijný program Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii

 

Výpočtová technika a informačné zdroje
Právne základy pre prácu so zvieratami

Študijný program Všeobecné veterinárske lekárstvo

 

Biomedicínska štatistika a informatika
Verejné veterinárske lekárstvo
Ekonomika a managemen
Veterinárska legislatíva a súdne veterinárske lekárstvo
ŠS Nákazy zvierat, ochrana životného prostredia a veterinárska legislatíva - Veterinárska legislatíva
História veterinárnej medicíny
Základy práva pre veterinárnych medikov

Študijný program Hygiena potravín

 

Verejné veterinárske lekárstvo
Ekonomika a manažment
Veterinárska legislatíva a súdne veterinárske lekárstvo
ŠS Nákazy zvierat, ochrana životného prostredia a veterinárska legislatíva - Veterinárska legislatíva
Základy práva pre veterinárnych medikov
Základy účtovníctva a finančného riadenia
Správne konanie procesné

Študijný program Farmácia

 

Výpočtová technika a informačné zdroje
Základy matematiky, štatistiky a bioštatistika
Farmaceutická informatika

Ústav aplikovanej etológie  a profesijnej etiky zabezpečuje výučbu nasledovných študijných predmetov:

Študijný program Všeobecné veterinárske lekárstvo

 

Profesijná etika
Veterinárna etológia
Poruchy správania domových zvierat

Študijný program Hygiena potravín

 

Profesijná etika
Veterinárna etológia

Študijný program Kynológia

 

Etológia a poruchy správania sa psov

Študijný program Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii

 

Etológia a domestifikácia zvierat
Zvieratá a etika
Poruchy správania zvierat
Fyzioterapia