Klinika malých zvierat

Študijné predmety

Študijný program Všeobecné veterinárske lekárstvo

 • Povinné predmety
  • Rádiológia a zobrazovacia diagnostika
  • Choroby malých zvierat
   • Vnútorné choroby malých zvierat
   • Chirurgia a ortopédia malých zvierat
   • Reprodukcia malých zvierat
 • Povinne voliteľné predmety
  • Rádiografická anatómia
  • Klinická onkológia zvierat
  • Veterinárna oftalmológia
  • Veterinárna stomatológia a čeľustná ortopédia zvierat
  • Reprodukčná endokrinológia
 • Výberové predmety
  • Veterinárna dermatológia malých zvierat
  • Homeopatia malých zvierat
  • Nefrológia a urológia v praxi malých zvierat
  • Neurologické repetitórium malých zvierat
 • Klinická prax

Študijný program Hygiena potravín

 • Povinné predmety
  • Rádiológia a zobrazovacia diagnostika
  • Pôrodníctvo, andrológia a poruchy rozmnožovania
  • Choroby malých zvierat
 • Povinne voliteľné predmety
  • Klinická onkológia zvierat
  • Veterinárna oftalmológia
  • Veterinárna stomatológia a čeľustná ortopédia zvierat
 • Výberové predmety
  • Veterinárna dermatológia malých zvierat
 • Klinická prax

Študijný program Kynológia

 • Povinné predmety
  • Kynologické stáže
  • Výkon a výcvik I.- služobné psy
  • Posudzovanie a úprava exteriéru u psov
  • Klinické stáže
  • Chirurgia a ortopedické ošetrenie psov
  • Reprodukcia psov a odchov šteniat
 • Povinne voliteľné predmety
  • Človek a pes
  • Základy laboratórnej diagnostiky
  • Dermatológia psov
 • Výberové predmety
  • Veterinárna dermatológia malých zvierat
 • Klinická prax
 • Kynologické stáže

Študium v anglickom jazyku

 • Specialized surgery
 • Imaging diagnostics
 • General surgery
 • Clinical traineeship