Oddelenie ekonomiky

Personálne obsadenie

Vedúca oddelenia: Ing. Milena Moňoková

Gabriela Hollá
Ing.Anna Gallová
Ing.Jana Havrilová
Ing.Viera Filipová
Emília Rachvalová
Ing.Jana Guzová
Natália Gregová
Jana Matová
Mária Perháčová
Júlia Daduľáková
Ingrid Saidova

Referát miezd

Ing. Janka Legáthová
Ing. Vladimír Petro
Štefan Fedorčák

Referát pracovných ciest

Tomáš Grega