Študentské domovy

Cenník

Študentské  domovy

PÚ :  1600
FS / NS :  160100

ŠPP :  O-07-160/0007-00

Č. pol.

Názov položky

Cena v €

001

Ubytovanie  študenta v 1-posteľovej izbe v ŠD I.  /  mesiac

80,00

002

Ubytovanie  študenta v 2-posteľovej izbe v ŠD I.  /  mesiac

62,00

003

Ubytovanie doktoranda  v 1-posteľovej izbe v ŠD I. /  mesiac

80,00

004

Ubytovanie doktoranda v  2-posteľovej izbe v ŠD I. /  mesiac

62,00

005

Ubytovanie študenta počas skúšky alebo odbornej praxe v ŠD I. / deň

3,70

006

Ubytovanie člena študentskej rady v ŠD I.

33,00

007

Ubytovanie študenta v  l-posteľovej  izbe  v ŠD II.  /  mesiac

79,00

008

Ubytovanie študenta v  2-posteľovej izbe v ŠD II.   /  mesiac

61,00

009

Ubytovanie doktoranda  v 1-posteľovej izbe v ŠD II. / mesiac

80,00

010

Ubytovanie doktoranda  v 2-posteľovej izbe v ŠD II. /  mesiac

62,00

011

Ubytovanie študenta počas skúšky alebo odbornej praxe v ŠD II. / deň

3,70

012

Ubytovanie člena študentskej rady v ŠD II.

32,00

013

Ubytovanie  ZAŠ v  1-posteľovej izbe v ŠD I., ŠD II. /  mesiac

122,00

014

Ubytovanie  ZAŠ v  2-posteľovej izbe v ŠD I., ŠD II. /  mesiac

87,00

015

Ubytovanie  ZAŠ  v malom apartmáne v ŠD II. / mesiac

132,00

016

Ubytovanie  ZAŠ  v malom apartmáne v ŠD II. / noc

10,00

017

Ubytovanie  ZAŠ  v strednom apartmáne v ŠD II. / mesiac

152,00

018

Ubytovanie  ZAŠ  v strednom apartmáne v ŠD II. / noc

10,00

019

Ubytovanie  ZAŠ  vo veľkom apartmáne v ŠD II. / mesiac

167,00

020

Ubytovanie  ZAŠ  vo veľkom apartmáne v ŠD II. / noc

11,00

021

Poplatok za pranie v ŠD I., ŠD II. / 2,5 hod.

0,70

 

Študentské   domovy

PÚ :  1600
FS / NS :  160100

ŠPP :  O-07-160/0007-00

Č. pol.

Názov položky

Cena bez DPH v €

001

Ubytovanie  cudzej osoby v ŠD I., ŠD II. / izba / noc

8,33

002

Ubytovanie cudzej osoby v ŠD I., ŠD II. / apartmán / noc

10,00

003

Ubytovanie hosťa, cudzej osoby v ŠD I., ŠD II. / apartmán / mesiac

101,67

004

Ubytovanie zamestnanca UVLF v 1-posteľovej izbe v ŠD I., ŠD II. / mesiac

95,83

005

Ubytovanie zamestnanca UVLF v 2-posteľovej izbe v ŠD I., ŠD II. / mesiac

59,17

006

Poplatok Magistrátu mesta Košice / lôžko / noc v ŠD I., ŠD II.

1,25