Študentské domovy

Personálne obsadenie

 • Recepcia - vrátnica ŠD 1 Blok ”A”
  E mail: vratnica.sd1@uvlf.sk
  Košice, ul. Cesta pod Hradovou č. 11
  tel. číslo: +421 915 986 909
 • Recepcia - vrátnica ŠD 2 Blok ”B”
  E mail: vratnica.sd2@uvlf.sk
  Košice, ul. Cesta pod Hradovou č. 13
  tel. číslo: +421 915 986 910

Na oboch ŠD je nepretržitý výkon služby.

 • Riaditeľ ŠD UVLF: Mgr. Jaroslav Hochmann
  E mail: jaroslav.hochmann@uvlf.sk
  Adresa: Košice
  Ulica: Cesta pod Hradovou č. 11
  Telefón: +421 917 763 106
                +421 55 298 13 00
  Fax: 055/632 11 26
 • Sekretariát ŠD UVLF: Ing. Jacková Daniela
  E mail: daniela.jackova@uvlf.sk
  Adresa: Košice
  Ulica: Cesta pod Hradovou č. 11
  Telefón: +421 918 967 936
  Fax: 055/632 11 26
 • Ubytovací referent ŠD UVLF: Ing. Švihrová Valéria
  E mail: valeria.svihrova@uvlf.sk
  Adresa: Košice
  Ulica: Cesta pod Hradovou č. 11
  Telefón: 055/298 13 03
  Fax: 055/632 11 26
 • Domovníčka ŠD 1: Bučková Anna
  Adresa: Košice
  Ulica: Cesta pod Hradovou č. 11
  Telefón: +421 918 967 939
 • Domovníčka ŠD 2: Kašperová Emília
  Adresa: Košice
  Ulica: Cesta pod Hradovou č. 13
  Telefón: +421 915 991 457
 • Študentská jedáleň: Objekt je v ekonomickom prenájme
  Prevádzkuje firma: GASTROMILA, spol. sr.o.
  Konateľ firmy: Ing. Bily Michal, Bila Mária
  E mail: gastromila@gastromila.sk
  Adresa: Košice
  Ulica: Cesta pod Hradovou č. 11
  Telefón: +421 904 376 579
                +421 915 946 146