Oznam Kliniky malých zvierat o zmene ordinačných hodín počas sviatkov.

KMZ bude v období od 18.12.2017 do 2.1.2017 vrátane fungovať podľa nasledovných ordinačných hodín:

-          V dňoch pracovného pokoja a sviatkov bude služba na KMZ zabezpečená veterinárnym lekárom od 8,00 – 12,00 hod. V čase od 12,00 – 8,00 bude pohotovostná služba zabezpečená veterinárnym lekárom po telefóne.

-          V čase bežných pracovných dní bude služba na KMZ zabezpečená od 8,00 – 15,30 hod. veterinárnym lekárom na pracovisku KMZ. Od 15,30 – 8,00 hod. bude pohotovostná služba zabezpečená po telefóne.

Ošetrovatelia zvierat a sanitári budú v tomto čase pracovať v nepretržitej prevádzke.

 

Prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.
Prednostka KMZ                  

Archív: 
0