Oznam o zatvorení Ústavu patologickej anatómie.

Dňa 09.06.2017 bude Ústav patologickej anatómie zatvorený.

Z toho dôvodu nebude  možné prijímať vzorky na histologické/cytologické vyšetrenia ani kadávery za účelom ich likvidácie kafilérnou službou resp. na pitevné vyšetrenie.

Za pochopenie ďakujeme.

Archív: 
0