OZNÁMENIE O DOČASNOM RIEŠENÍ POSKYTOVANIA STRAVOVACÍCH SLUŽIEB PRE ŠTUDENTOV UVLF V KOŠICIACH