Oznámenie o habilitačnom konaní MVDr. Daši Čížkovej, DrSc.