Pokyny pri ukončení štúdia pre absolventov UVLF v Košiciach v ak. r. 2016-17