Porucha RTG prístroja

Klinika malých zvierat UVLF - Oddelenie chirurgie, ortopédie, röntgenológie a reprodukcie si Vám dovoľuje oznámiť, že od 19.5.2016  nie je na  pracovisku možné vykonávať rtg vyšetrenia pacientov z dôvodu poruchy na rtg prístroji.
Nefunkčný prístroj bol zaslaný na opravu do Českej republiky, doba trvania opravy nám bude oznámená po posúdení stavu prístroja.

Archív: 
0