Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce - MVDr. Gabriela Vargová