Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce - MVDr. Márie Giretovej