Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce - RNDr. Jana Ščerbová