Pozvánka na seminár pre študentov VVL, HP, Farmácia

Dňa 10.04.2013 o 15.00 hod. sa uskutoční v študovni ÚVIK UVLF (2. poschodie)

informačný seminár študentov študijných programov VVL, HP a Farmácie, ktorí boli schválení Komisiou pre mobilitu učiteľov a študentov na výmenný program ERASMUS v akademickom roku 2013/2014.

Zároveň pozývame náhradníkov, záujemcov o výmenné pobyty programu Celoživotného vzdelávania ERASMUS.