Problém s nesprávnym PSČ na ISIC preukaze

!!! usmernenie ŽSSR k problému s nesprávnymi údajmi na ISIC kartách !!! - kvôli problémom s revizórmi je dobré si tento dokument vytlačiť ak by od Vás chceli doplatok za lístok.

ŽSR v týchto dňoch eviduje problém s revizorskými čítačkami, ktoré môžu spôsobovať prepisanie PSČ (prípadne ak iných údajov ) na študentskej karte ISIC. Ak máte takúto kartu je potrebné si ju reaktivovať na školskom terminály (Pavilón č.17 - Klinika koní). Priložením karty na terminál sa nahrajú správne údaje do karty. 

V prípade poblémov s uznaním platnosti študentskej BČK vo vlaku a udelením pokuty alebo doplatku do celého cestovného môžete podať reklamáciu na prešetrenie neuznania BČK na adresu:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Sekcia služieb zákazníkom Oddelenie zákazníckych podaní
Rožňavská 1 832 72 Bratislava
e-mail: ZSSKSeSZ@slovakrail.sk

K reklamácii je potrebné pripojiť tieto údaje: meno, priezvisko, škola, číslo čipu (SNR), dátum a číslo vlaku, v ktorom ste doplatili do celého cestovného, doložiť scan cestovného lístka, na ktorom bol vystavený doplatok, doložiť scan doplatkového lístka, obojstranný scan ISIC preukazu. Zároveń je potrebné reklamáciu zaslat písomne, vrátane originálu cestovného a doplatkového lístka.

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok prosím kontaktujte nás na rastislav.dvorak@uvlf.sk