ŠP VVL - AGRIA Liptovský Ondrej

Agria Liptovský Ondrej, a.s.

Sme poľnohospodársky podnik v Liptove, ktorý ponúka absolventom Vysokej školy veterinárnej (alebo veterinárom s praxou) možnosť obsadiť miesto veterinárneho lekára pre hovädzí dobytok a ovce na troch z našich fariem.
Od veterinára očakávame starostlivosť o cca 600ks dojníc a uzavretý obrat stáda, rovnako i o tvoriace sa stádo kráv bez trhovej produkcie mlieka. Chováme hovädzí dobytok plemena Holstein, Pinzgau, Charolais. Prislúcha nám aj 500ks stádo oviec plemena zušľachtená valaška.
Od veterinárneho lekára očakávame neustále vzdelávanie sa a inovatívny prístup k zvieratám. Dobrú komunikáciu s vedením živočíšnej výroby a prislúchajúcou RVPS.
Znalosť práce s ultrazvukovým sonografom je vítaná.
Jedná sa o prácu v maštaliach a exteriéry.
Záujemcovi máme možnosť poskytnúť ubytovanie.
Odmena za vykonávanie odborných veterinárnych činností bude záležať na osobnom dojednaní. Nevylučujeme možnosť fixne stanovenej odmeny s maximálnym cieľom prevencie. Ďalšia forma (pre nás prekonaná) je odmeňovanie podľa počtu vykonaných veterinárnych úkonov.

Bližšie informácie:

Ing. Mgr. Janka Pacigová, PhD.
technológ živočíšnej výroby

AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
+421 903/284329
zv@agria-lo.sk
www.agria-lo.sk