Súťaž pre študentov ŠP VVL a HP

SAVLMZ VetDraft 2017

Súťaž pre študentov veterinárnej medicíny

PROPOZÍCIE

Miesto a čas konania
Súťaž bude nasledovať po Veterinárnom študentskom kongrese 27.10.2017 v rámci predkongresového dňa Novej Veterinárie v priestoroch Agroinštitútu v Nitre.

Cieľ
Cieľom je preveriť praktické a teoretické znalosti študentov a schopnosť uplatniť tieto vedomosti v praxi.

Podmienky
Zúčastniť sa môžu študenti, ktorí budú v čase konania súťaže študentami pregraduálneho denného štúdia veterinárneho lekárstva 1.-6. ročníka na UVLF Košice alebo VFU Brno.
Podmienkou je zaplatenie štartovného vo výške 7€ a členstvo v SAVLMZ študent. Po prekonaní hranice 70% z celkového počtu bodov získaných v súťaži , bude účastníkovi vrátená suma štartovného v podobe kreditov. Pre nečlena je štartovné stanovené na 14 €.

Pravidlá
Každý účastník dostane k dispozícii časový interval 15 minút, počas ktorého sa zhostí role veterinárneho lekára. Pacient bude priradený na základe losovania. Jeden z členov poroty v pozícii majiteľa/klienta dovedie pacienta. Účastník využije svoje znalosti a dopracuje sa až ku stanoveniu diagnózy a jej terapie. Hodnotí sa komplexný prístup a vystupovanie, odobratie anamnézy, klinické vyšetrenie, navrhnutie ďalších vyšetrení, určenie diagnózy, diferenciálnych diagnóz a navrhnutie terapie. Ku invazívnym a časovo náročným úkonom sa nebude pristupovať. Pacienti budú skutočné psy a mačky s konkrétnym problémom.

Hodnotenie
Výkony účastníkov budú hodnotiť trojčlenné odborné poroty bodovacím systémom 0 – 10 bodov. Následne sa z bodov vytvorí aritmetický priemer. Hodnotia sa nasledujúce disciplíny: Prístup ku pacientovi a klientovi, Anamnéza, Klinické vyšetrenie, Diagnóza, Diferenciálne diagnózy, Terapia.  V prípade rovnosti bodov, rozhoduje vyššie ohodnotenie v disciplíne Klinické vyšetrenie ( poprípade ďalej – Diagnóza, Diferenciálne diagnózy, Terapia) . Súťažiaci s najvyšším počtom bodov, súčtom zo všetkých disciplín, víťazí.

Ocenenie   
Umiestnení súťažiaci získajú hodnotné ceny od SAVLMZ. Účastník s najvyšším počtom bodov dostane na základe draftu odporúčanie od SAVLMZ.

Účastník súťaže sa zaväzuje pracovať so zvieratami s plnou úctou, opatrnosťou a vážnosťou a berie do úvahy účasť na vlastné riziko.

Prezentácia