Ubytovanie na ŠD

 

Žiadame študentov 1. - 6. ročníka + PGŠ, aby sa ubytovali najneskôr do 14. 09. 2012 v opačnom prípade stráca študent nárok na ubytovanie.