UVLF v Košiciach používa na hodnotenie učiteľov QR kódy

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach používa na hodnotenie učiteľov QR kódy

V prípade UVLF išlo o najhromadnejšie zapojenie medzi školami.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je jednou z prvých škôl na Slovensku, ktorá začala používať QR kódy na hodnotenie učiteľov. Tento moderný systém je na univerzite v prevádzke od septembra 2015. Podľa informácií z Portálu vysokých škôl, ktorý systém pripravil, išlo v prípade registrácie učiteľov UVLF určite o najhromadnejšie zapojenie sa do systému v porovnaní s ostatnými školami a pri registrácii veterinárov vznikol doslova nápor registrujúcich sa.

Prvým krokom k spusteniu tohto nového systému hodnotenia bolo to, že každý učiteľ si na dvere svojej kancelárie alebo vedľa na nejaké viditeľné miesto umiestnil svoj QR kód, pred ktorý študent priloží svoj smartfón so stiahnutou aplikáciou, zosníma ho a zhodnotí učiteľa. Hodnotí sa použitím hviezdičiek alebo slovne.

Podľa vyjadrenia rektorky univerzity prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., má hodnotenie učiteľov prostredníctvom QR kódov veľkú perspektívu: „Je rýchle, efektívne, hodnotí sa elektronickou formou, čím sa šetrí aj papier a študenti sa po prednáške či cvičeniach nezdržiavajú vyplňovaním hárkov ako kedysi.“ Ako ďalej dodala, „hodnotenie QR kódmi treba medzi študentmi spropagovať ešte viac cez študentský portál alebo Facebook.“

Ako prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., povedala, po prvom semestri fungovania QR kódov sú výsledky pre učiteľov univerzity veľmi priaznivé, pretože všetky hodnotenia pedagógov sú pozitívne, čo znamená, že študenti sú s ich kvalitou spokojní.

Študenti sa do systému prihlasujú pomocou niektorej zo sociálnych sietí, ale ich meno môže ostať v anonymite. Hodnotenie takto zlepšuje kvalitu vyučovania a prístup k študentom, pretože podľa hodnotení učiteľ zistí, čo by na jeho hodine uvítali a čo by mohol zmeniť.

 

        PhDr. Natália Novotná
poverená komunikáciou s médiami

Archív: 
0