UVLF v Košiciach vyhlasuje súťaž na tvorbu loga Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ