Vyjadrenie DPMK – akceptácia Mifare standard na ak. rok 2014/15