X. Vedecká konferencia „MLADÍ VEDCI – BEZPEČNOSŤ POTRAVINOVÉHO REŤAZCA“

Začiatok konferencie: 
streda, november 22, 2017

Národný Kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA (MPRV SR) organizuje v spolupráci s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

X. VEDECKÚ KONFERENCIU „mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca“, ktorá sa uskutoční v dňoch 22. - 23. 11. 2017 v Košiciach.

III. cirkulár

Odborný program konferencie

Prihláška

Šablóna pre písanie príspevku