Šport

Archív

Akademický rok 2014/15 – letný semester

Jarný Hornád 2015 - 12. 4. 2015
Veľkonočné turnaje - 13. 4. 22. 4. 2015
Easter tournaments - 
13. 4. 22. 4. 2015
4. ročník jarného behu okolo internátov - 21. 4. 2015
Iron Man - 29. 4. 2015 

Pripravované akcie

Turistika, kanoistika Sivecké jaskyne
splav  Otváranie Hornáda
Zádielska dolina
Červený Kláštor - splav Dunajca , výstup na Tri koruny
Turnaje, súťaže apríl  - jarný beh okolo internátov
          - veľkonočné turnaje – BA, VO, FU, FLO, ST
          - silová súťaž Železný muž
máj  - plážový volejbal (lodenica)

Uskutočnené akcie pre študentov

Akcie pre zamestnancov

Kanoistika/Turistika
Sivecké jaskyne
splav Hornádu
Zádielska dolina
Červený Kláštor - splav Dunajca , výstup na Tri koruny

Úradné hodiny - Ústav telesnej výchovy a športu

spodný internát

streda 9,00 - 10,30h
piatok 9,00 – 10,00h.

Akademický rok 2014/15 – zimný semester

Rozvrh hodín

Pripravované akcie

19.10.2014 - vodná turistika Ružín
november - beh okolo internátov
november - turistika Zádiel
december - Mikulášske turnaje (basketbal, volejbal, futbal, florbal, frisbee, stolný tenis)

Uskutočnené akcie pre študentov

7. - 9.4.2014 - veľkonočné turnaje
7.4.2014 - volejbal, frisbee
8.4.2014 - stolný tenis, basketbal, florbal
9.4.2014 - futbal
15.4.2014 - beh okolo internátu
23.4.2014 - Železný muž
27.4.2014 - turistika Zádiel

Akcie pre zamestnancov

Kanoistika/Turistika
Sivecké jaskyne
splav Hornádu
Zádielska dolina
Červený Kláštor - splav Dunajca , výstup na Tri koruny

Akademický rok 2012/2013

marec Sivecké jaskyne
26.03.2013 - 2.ročník jarného behu okolo internátov
8 - 10.4.2013 - Veľkonočné turnaje
7.4.2013 Otváranie Hornádu
21.4.2013 Zádielska dolina
24.04.2013 - Ironman
11.-12.5.2013 Pieniny – rafting, bike, túra na Tri koruny

Uskutočnené akcie pre študentov

Zatvárenie Hornádu 6.10 – kanoistika
Beh okolo internátov – november
Mikulášske turnaje ( ST, BA, VO, FU, FLO)

Florbal
2009/10 3. miesto
2010/11 4. miesto

Ukončená zimná časť florbalovej ligy košických univerzít ( UVLF, TU, UPJŠ -12 družstiev)   - 6. miesto

Začiatok letnej časti – 11.2.2013

Medziuniverzitný futbalový turnaj O pohár rektora UCM v Trnave (máj 2012) - 5.miesto
Správy : z Mikulášskeho a Veľkonočného turnaja, Železný muž, Erika beach, Beh okolo internátov

Akcie pre zamestnancov

Futbalová liga zamestnancov
Mix volejbalový turnaj zamestnancov UVLF
Erika beach - volejbalový turnaj
Poráč - zimné lyžovačky
Pieniny - rafting Dunajec, turistika - výstup na Tri koruny
Výstup na Sivec - turistika
Ružínske jaskyne - turistika