Šport

Historia TJ

TJ vznikla v roku 1953 s názvom TJ Slávia Vysokej školy veterinárskej následne po vzniku katedry telesnej výchovy na VŠV(1952 ). V roku 1955 sa stáva súčasťou TJ Slávia Košice, ktorá zastrešovala celý vysokoškolský šport v Košiciach. V roku 1963 sa osamostatňuje a od roku 1992 má názov TJ Slávia Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach a od roku 2010 po zmene názvu univerzity na TJ Slávia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie.

V rámci TJ od jej vzniku vyvíjali činnosť oddiely jazdectva, atletiky, šermu, lyžovania, turistiky, šachu, orientačného behu, juda, lukostreľby, kulturistiky, kanoistiky, džezgymnastiky resp. aerobiku a z kolektívnych športov: vodné pólo, hádzaná mužov, basketbal mužov a žien, volejbal - teraz len rekreačný, rekreačný futbal a stolný tenis (podčiarknuté sú aktívne aj v súčasnom období).

Vo funkcii predsedu TJ sa vystriedali. prof. M. Bartik, dr. Župa, dr. Z Kordik, prof. J. Pleva, dr. A. Bard, prof. Škarda, doc. Belanský, dr. Čižmárik. Na športových výsledkoch sa podieľali či už ako športovci, tréneri, resp. funkcionári: prof. Pačenovský - šerm, Bačinský - kulturistika, Hanulaj - jazdectvo, Rosival - basketbal, Para - hádzaná, Botlík - vodné pólo, Čižmárik,st. - kanoistika, Gacík - basketbal, L. Bolčo - lyžovanie, Š. Ižarik - metodik TJ, M. Ďurčanský - funkcionár vodného póla, voltižní jazdci: Špirková, Dravecká, Necela, dr. Pavľak. Na Para - olympijských hrách v Sydney získal medailu Imrich Lyocsa v lukostreľbe.V kanoistike – bratia Martin a Anton Čižmárikovci, Hužička, Halčin, Antal.

Oddiely TJ organizujú niektoré podujatia celoslovenského charakteru, ako majstrovstvá SR či preteky Slovenského pohára vo voltiži, vodný slalom a zjazd, Akademické majstrovstvá vo vodnom slalome a zjazde, Carpaty cup - lukostreľba, ako aj ďalšie podujatia menšieho významu. Pre študentov a zamestnancov TJ organizuje športovo rekreačné podujatia: turnaje, splavy, jazdecké krúžky a pod.

Na športovú činnosť sa využíva vlastná lodenica a objekty UVL: telocvičňa, vonkajšie ihriská, jazdecký areál.