Aktuality archív

Medzinárodný štipendijný program ENEA – výzva na rok 2015

Medzinárodný štipendijný program ENEA – výzva na rok 2015

Talianska národná agentúra pre nové technológie, energiu a udržateľný ekonomický rozvoj (ENEA) pozýva mladých výskumných pracovníkov na podávanie žiadostí o štipendiá na pobyt vo Výskumnom centre ENEA.

Termín na podávanie žiadostí je do 13.3.2015.

Podrobnosti vrátane tematických oblastí nájdete tu.

Anketa v rámci projektu LIFE "Energia v krajine – elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000"

     Zapojte sa do ankety v rámci projektu LIFE "Energia v krajine – elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000" v oblasti ochrany biodiverzity, na ktorom sa Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach podieľa ako kľúčový partner. Pomôžete tak získať dôležité informácie pre posúdenie vplyvu projektových aktivít. Anketa je určená pre širokú verejnosť. Každý, kto vyplní a odošle dotazník, bude zaradený do žrebovania o sedem zaujímavých propagačných cien.  Ďakujeme.

Stránky