Štúdium SK

Dátumzoradiť vzostupne Dokument
27.08.2018 Rozpis poplatkov na ak. rok 2018-2019
27.08.2018 Harmonogram štúdia a zápisov na akademický rok 2018/2019 - denná forma
27.08.2018 Harmonogram štúdia a zápisovna akademický rok 2018/2019 - ext. forma
08.08.2018 Harmonogram štúdia na akademický rok 2018/2019
13.07.2018 Úvod do štúdia pre I. stupeň a ŠP farmácia
13.07.2018 Úvod do štúdia a výrobná prax ŠP VVL a HP
13.07.2018 Harmonogram zápisov na akademický rok 2018/2019
29.05.2018 Registračný formulár pre udelenie prístupu na internet pre študentov UVLF - SK
23.10.2017 EFSA - European Food Safety Authority - pdf
31.08.2017 Harmonogram zápisov na akademický rok 2017/2018 - new
17.07.2017 Rozpis poplatkov na ak. rok 2017-18
17.07.2017 Harmonogram organizácie doktorandského štúdia v akademickom roku 2017/2018
06.07.2017 Harmonogram štúdia na akademický rok 2017/2018
27.02.2017 Harmonogram organizácie doktorandského štúdia v akademickom roku 2016/2017
22.09.2016 Študijný poriadok UVLF v Košiciach účinný od 1.9.2016
25.08.2016 Rozpis poplatkov na ak. rok 2016-17
17.08.2016 Harmonogram štúdia na akademický rok 2016 - 2017
21.06.2016 Úvod do štúdia a výrobná prax študentov ŠP VVL na ak. r. 2016/17
26.05.2016 Harmonogram zápisov na ak. rok 2016/2017
15.02.2016 Katalóg predmetov pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia - 15.02.2016
30.07.2015 Harmonogram organizácie doktorandského štúdia v akademickom roku 2015/2016
30.06.2015 Harmonogram štúdia - CANHIP - externá forma - 2015/2016
30.06.2015 Harmonogram štúdia - Kynológia - externá forma 2015/2016
17.06.2015 Harmonogram zápisov na ak. rok 2015/2016
26.08.2014 Harmonogram štúdia - Trh a kvalita potravín - externá forma - 2014/2015
26.08.2014 Harmonogram štúdia - Kynológia - externá forma 2014/2015
26.08.2014 Harmonogram štúdia - CANHIP - externá forma - 2014/2015
20.08.2014 Info ohľadom náhradného ubytovania
20.08.2014 Info ohľadom ubytovania sa pre uchádzačov
05.08.2014 Harmonogram zápisov na ak. rok 2014/1015 - Nové 5.8.2015
05.08.2014 Harmonogram štúdia na akademický rok 2014/2015
28.01.2014 Označenie posluchární platné od 01.02. 2014
16.07.2013 Harmonogram organizácie doktorandského štúdia v akademickom roku 2013/2014
19.06.2013 Harmonogram štúdia - Trh a kvalita potravín - externá forma - 2013/2014
19.06.2013 Harmonogram štúdia - CANHIP - externá forma - 2013/2014
19.06.2013 Harmonogram štúdia - bezpečnosť krmív a potravín - externá forma - 2013/2014
19.06.2013 Harmonogram štúdia - Kynológia - externá forma 2013/2014
23.08.2012 Ubytovanie ŠD 2012 - 2013 - 1.ročník
20.08.2012 Ubytovanie ŠD 2012 - 2013 - PGŠ
20.08.2012 Ubytovanie ŠD 2012 - 2013 - K a BKaP
20.08.2012 Ubytovanie ŠD 2012 - 2013 - VVL a HP
20.08.2012 Ubytovanie ŠD 2012 - 2013 - farmácia
24.07.2012 Úvod do štúdia a výrobná prax študentov ŠP VVL na ak. r. 2014/15
27.06.2012 Zloženie odborových komisií
27.06.2012 Jazykovy kurz doktorandi
27.06.2012 Katalóg predmetov pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia
25.06.2012 Nové študijné programy UVLF