Výberove konania na obsadzovanie miest vš učiteľov

Dátumzoradiť vzostupne Dokument
30.08.2018 VK - 614/2018/PPO/Sz.- Asistenti
30.07.2018 VK - 582/2018/PPO/Sz.- Funkcia docent - ŠO Výživa zvierat a dietetika
30.07.2018 VK - 583/2018/PPO/Sz.- Výskumný pracovník
30.07.2018 VK - 581/2018/PPO/Sz.- Odborný asistent
28.06.2018 VK - 464/2018/PPO/Sz.- Odborný asistent
12.06.2018 VK - 405/2018/PPO/Sz.- Odborný asistent - Katedra lekárenstva a socialnej farmacie
11.06.2018 VK - 400/2018/PPO/Sz.- Funkcie profesor a docenti
11.06.2018 VK - 389/2018/PPO/Sz.- Odborný asistent
07.06.2018 VK - 337/2018/PPO/Sz.- Výskumní pracovníci
07.06.2018 VK - 370/2018/PPO/Sz.- Odborný asistent - Klinika malých zvierat
04.06.2018 VK - 336/2018/PPO/Sz.- Odborní asistenti
29.05.2018 Výberové konania - informácia
29.05.2018 VK - 337/2018/PPO/Sz.- Veterinárny lekár a veterinárny technik
29.05.2018 VK - 334/2018/PPO/Sz.- Odborný asistent - Univerzitná veterinárna nemocnica
29.05.2018 VK - 333/2018/PPO/Sz.- Odborný asistent - Katedra výživy, dietetiky a chov zvierat
16.05.2018 VK - 282/2018/PPO/Sz.- Výskumný pracovník
16.05.2018 VK - 281/2018/PPO/Sz.- Vedúci Centra aplikovaného výskumu
16.05.2018 VK - 280/2018/PPO/Sz.- Vedúci Oddelenia riadenia a prevádzky
15.05.2018 VK - 279/2018/PPO/Sz.- Asistenti a odborní asistenti
04.05.2018 VK - 247/2018/PPO/Sz.- Odborní asistenti
23.03.2018 VK - 202/2018/PPO/Sz.- Vedúci Edičného strediska a predajne literatúry
12.02.2018 VK - 148/2018/PPO/Sz.- Asistent
01.02.2018 VK - 130/2018/PPO/Sz.- Obsadenie funkčného miesta docent
25.01.2018 VK - 75/2018/PPO/Sz.- Veterinárny lekár, veterinárny technik, laborant.
19.01.2018 VK - 61/2018/PPO/Sz.- Vedúci Študijného oddelenia
22.12.2017 VK - 679/2017/PPO/Sz.- Obsadenie funkčných miest profesorov
18.12.2017 VK - 680/2017/PPO/Sz.- Obsadenie funkčných miest docentov
13.11.2017 VK - 545/2017/PPO/Sz.- Výskumný pracovník
10.11.2017 VK - 539/2017/PPO/Sz.- Vedúci Oddelenia prevádzky a investícií
10.11.2017 VK - 538/2017/PPO/Sz.- Odborný asistent
09.11.2017 VK - 541/2017/PPO/Sz.- Odborný asistent
27.10.2017 VK - 523/2017/OPA/Sz.- Odborní asistenti
11.09.2017 VK - 449/2017/PPO/Sz.- Odborní asistenti
11.09.2017 VK - 448/2017/PPO/Sz.- Funkcie profesor
06.09.2017 VK - 434/2017/PPO/Sz.- Odborný asistent
18.08.2017 VK - 410/2017/PPO/Sz.- Odborní asistenti
30.06.2017 VK - 386/2017/PPO/Sz.- Odborný asistent
21.06.2017 VK - 371/2017/PPO/Sz.- Výskumný pracovník
29.05.2017 VK - 255/2017/PPO/Sz.- Výskumný pracovník
29.05.2017 VK - 250/2017/PPO/Sz.- Funkcie docent
17.05.2017 VK - 239/2017/PPO/Sz.- Funkcia vedúceho Projektového oddelenia
16.05.2017 VK - 236/2017/PPO/Sz.- Odborní asistenti
11.05.2017 VK - 215/2017/PPO/Sz.- Odborný asistent
10.05.2017 VK - 211/2017/PPO/Sz.- Odborní asistenti
20.04.2017 VK - 177/2017/PPO/Sz.- Odborní asistenti
11.04.2017 VK - 169/2017/PPO/Sz.- Vodič autobusu
06.04.2017 VK - 162/2017/PPO/Sz.- Odborní asistenti
22.02.2017 PaPO - Správca registratúry
15.02.2017 VK - 069/2017/PPO/Sz.- Výskumný pracovník
13.02.2017 VK - 065/2017/PPO/Sz.- Profesor - študijný odbor 6.3.7 infekčné a parazitárne choroby zvierat
13.02.2017 VK - 064/2017/PPO/Sz.- Odborní asistenti - I. Klinika koní
13.02.2017 VK - 063/2017/PPO/Sz.- Docent/i v študijných odboroch 6.3.10, 6.3.9, 6.3.4
07.02.2017 IKT - Technik, analytik počítačových systémov
24.01.2017 VK - 021/2017/PPO/Sz.- Bezpečnostný technik
04.11.2016 VK - 515/2016/OPA/Sz.- Odborny asistent - Kat. výživy, dietetiky a chovu zvierat - Ústav hygieny zvierat a živ. prostredia
12.10.2016 VK - 488/2016/OPA/Sz.- Odborny asistent - Klinika malých zvierat - Odd. vnútorných chorôb
12.10.2016 VK - 480/2016/OPA/Sz.- Odborny asistent - Kat. mikrobiológie a imunológie - Ústav mikrobiológie a gnotobiológie
10.10.2016 VK - 478/2016/OPA/Sz.- Odborny asistent - Kat. epizootológie a parazitológie - Ústav epizootológie a prev. veterinárskej medicíny
06.10.2016 VK - 251/2016/OPA/Sz.- Odborny asistent - Katedry životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky
13.09.2016 VK - 431/2016/OPA/Sz.-Odborny asistent - Kat. výživy, dietetiky a chovu zvierat - Ústav výživy, dietetiky a chovu zvierat
12.09.2016 VK - 425/2016/OPA/Sz.- Odborný asistent - Klinika prežúvavcov
08.09.2016 VK - 422/2016/OPA/Sz.- Odborný asistent - Kat. chémie, biochémie a biofyziky - Ústav biofyziky
31.08.2016 VK - 420/2016/OPA/Sz.- Odborný asistent - Klinika koní
29.07.2016 VK - 370/2016/OPA/Sz.- Docent v ŠO 6.3.7 infekčné a parazitárne choroby
27.07.2016 VK - 368/2016/OPA/Sz.- Odborní asistenti
24.06.2016 VK - 258/2016/OPA/Sz.- Docent v ŠO neurovedy
24.06.2016 VK - 257/2016/OPA/Sz.- Profesor v ŠO infekčné a parazitárne choroby zvierat
20.06.2016 VK - 252/2016/OPA/Sz.- Funkcie vedúcich zamestnancov
20.06.2016 VK - 251/2016/OPA/Sz.- Odborny asistent - Kat. epizootológie a parazitológie, Kat. lekárenstva a farmácie
03.06.2016 VK - 219/2016/OPA/Sz.- Odborní asistenti
30.05.2016 VK - 212/2016/OPA/Sz.- Docent - ŠP toxikológia
30.05.2016 VK - 214/2016/OPA/Sz.- Profesor - ŠP hygiena chovu zvierat a životné prostredie
23.05.2016 VK - 202/2016/OPA/Sz.- Odborny asistent - Klinika koni
25.01.2016 VK - 046/2016/OPA/Sz.- Vedúci katedier a vedúci ústavov
21.01.2016 VK - 045/2016/OPA/Sz.- Odborny asistent - Kat. hyg. a techn. potravín - Ústav hyg. a techn. mäsa
14.01.2016 VK - 11/2016/OPA/Sz.- Odborny asistent - Kat. živ. prostredia - Ústav hygieny zvierat a živ. prostredia
16.12.2015 VK - 821/2015/OPA/Sz.- Odborný asistent - Ústav telesnej výchovy a športu
16.12.2015 VK - 822/2015/OPA/Sz.- Profesor, docenti.
11.12.2015 VK - 797/2015/OPA/Sz.- Vedúci Oddelenia informačných a komunikačných technológií
26.11.2015 VK - 770/2015/OPA/Sz.- Docenti - Farmácia
11.11.2015 VK - 755/2015/OPA/Sz.- Výskumný pracovník - Ústav farmaceutickej chémie
08.10.2015 VK - 705/2015/OPA/Sz.- Odborný asistent - Katedra biológie a genetiky
07.10.2015 VK - 687/2015/OPA/Sz.- Docent v šo 7.3.1 farmácia - lekárstvo
17.09.2015 VK - 65/2015/OPA/Sz.- odb. asistenti
17.09.2015 VK - 650/2015/OPA/Sz.- asistent, odb. asistent
02.09.2015 VK - 643/2015/OPA/Sz.- Kvestor - UVLF v Košiciach
24.07.2015 VK - 565/2015/OPA/Sz.- Odborný asistent - Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat
25.06.2015 VK - 396/2015/OPA/Sz.- vedúci Oddelenia prevádzky a investícií
25.06.2015 VK - 395/2015/OPA/Sz.- vedúci Oddelenia ekonomiky
16.06.2015 VK - 362/2015/OPA/Sz.- vedúci ústavov katedier a vedúci oddelení kliník
01.06.2015 VK - 305/2015/OPA/Sz.- Odborní asistenti - Katedra anatómie, histológie a fyziológie Ústav anatómie
28.05.2015 VK - 291/2015/OPA/Sz.- vedúci katedier a prednostovia kliník
20.04.2015 VK - 222/2015/OPA/Sz.- vedúci Bezpečnosti a krízového riadenia
10.04.2015 VK - 201/2015/OPA/Sz.-Vedúci Jazdeckého areálu UVLF v Košiciach
10.04.2015 VK - 200/2015/OPA/Sz.-Riaditeľ Ústavu vedeckých informácií a knižnice UVLF v Košiciach
10.04.2015 VK - 198/2015/OPA/Sz.-Vedúci Univezitnej lekárne UVLF v Košiciach
10.04.2015 VK - 197/2015/OPA/Sz.-vedúci Účelového zariadenia pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach UVLF v Košiciach
04.03.2015 VK - 138/2015/OPA/Sz.-Odborný asistent - Kat. všeobecnovzdelávacích predmetov - Ústav jazykov
20.02.2015 VK - 114/2015/OPA/Sz.- Docent v ŠO 4.2.7 mikrobiológia
11.02.2015 VK - 97/2015/OPA/Sz.- Profesor a docent

Stránky