Výberove konania na obsadzovanie miest vš učiteľov

Dátumzoradiť vzostupne Dokument
22.01.2015 VK - 53/2015/OPA/Sz.- Asistent - Jazdecký areál UVLF v Košiciach
19.01.2015 VK - 20/2015/OPA/Sz.- Odborny asistent - Kat. farmakológie a toxikológie - Ústav farmakológie
19.01.2015 VK - 19/2015/OPA/Sz.- Odborny asistent - Kat. biológie a genetiky- Ústav genetiky
12.12.2014 VK - 632/2014/OPA/Sz.-Prof-Vnútorné chor. zv. - Doc-Súdne a verejné vet. lekárstvo
25.11.2014 VK - 614/2014/OPA/Sz.- Profesor - ŠP Veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenolódia
24.11.2014 VK - 610/2014/OPA/Sz.- Odborny asistent - Kat. epizootológie a parazitológie - Ústav epizootológie a prev. veterinárskej medicíny
18.11.2014 VK - 605/2014/OPA/Sz.- Odborny asistent - Kat. epizootológie a parazitológie - Ústav epizootológie a prev. veterinárskej medicíny
03.10.2014 VK - 536/2014/OPA/Sz.-Odborny asistent - Kat. mikrobiológie a imunológie - Ústav mikrobiológie a gnotobiológie
02.10.2014 VK - 534/2014/OPA/Sz.-Odborny asistent - Kat. hygieny a technológie potravín - Ústav hygieny a technológie mlieka
17.09.2014 VK - 506/2014/OPA/Sz.-Odborny asistent - Kat. výživy, dietetiky a chovu zvierat - Ústav chovu zvierat
08.09.2014 VK - 493/2014/OPA/Sz.-Odborny asistent - Kat. chémie, biochémie a biofyziky - Ústav farmaceutickej chémie
08.09.2014 VK - 494/2014/OPA/Sz.-Odborny asistent - KMZ - Odd. ChORR
04.09.2014 VK - 490/2014/OPA/Sz.-Odborny asistent - Kat. výživy, dietetiky a chovu zvierat - Ústav chovu zvierat
07.04.2014 VK č. j. 241/2014/OPA/Sz.
20.02.2014 19.05.2014 - 151/2014/OPA/Sz - výberové konanie na obsadenie funkcií profesorov a docentov
12.02.2014 11.02.2014 - 137/2014/OPA/Sz - odborný asistent
20.01.2014 15.01.2014 - 17/2014/OPA/Sz - Výberové konanie na obsadenie funkcie docenta vo vednom odbore Analytická chémia
16.01.2014 10.01.2014 - 14/2014/OPA/Sz - Výberové konanie na obsadenie vedúceho Študijného oddelenia
16.01.2014 10.01.2014 - 13/2014/OPA/Sz - Výberové konanie na odborných asistentov
16.01.2014 10.01.2014 - 12/2014/OPA/Sz - Interné výberové konanie na vedúceho Katedry farmaceutickej technológie
06.11.2013 5.11.2013 - 638/2013/OPA/Sz. - Kontrolór
18.10.2013 613/2013/OPA/Sz - Výberového konanie
08.10.2013 593/2013/OPA/Sz - Výberové konanie - obsadenie odborných asistentov
30.08.2013 28.08.2013 - 530/2013/OPA/Sz - odborný asistent
16.07.2013 Výberové konanie na obsadenie asistenta a odborného asistenta
16.07.2013 Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie profesora a docentov UVLF v Košiciach
06.06.2013 Výberové konanie - 337-2013-opa-sz - vedúci oddelenia projektovej spolupráce
06.06.2013 Výberové konanie - 336-2013-opa-sz - vedúci oddelenia informačno-komunikačných technológií
05.06.2013 Obsadenie pracovných miest odborných asistentov
30.04.2013 30.04.2013 - 272/2013/OPA/Sz - vysokoškolský učiteľ
30.04.2013 30.04.2013 - 273/2013/OPA/Sz - odborní asistenti
03.04.2013 02.04.2013 - 189/2013/OPA/Sz - odborný asistent, docent, profesor
03.04.2013 02.04.2013 - 185/2013/OPA/Sz - odborný asistent

Stránky