Infekčné a parazitárne choroby zvierat

Začiatok konferencie: 
štvrtok, september 13, 2018

6. medzinárodná vedecká konferencia - Infekčné a parazitárne choroby zvierat

S potešením Vám oznamujeme, že v dňoch 13. – 14. septembra 2018 sa uskutoční v Košiciach medzinárodná vedecká konferencia „INFEKČNÉ A PARAZITÁRNE CHOROBY ZVIERAT“.
Konferenciu organizuje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

2. cirkulár

Program

ipchz2018.uvlf.sk